MONBAT deo velike multinacionalne kompanije: Prista Oil Group, čije je sedište u Holandiji. Ovu veliku grupu kompanija čine dve osnovne grupacije: 1) kompanije koje se bave proizvodnjom i prometom akumulatora i preradom korišćenih akumulatora i 2) kompanije koje se bave proizvodnjom i prometom ulja i maziva. Kapital matične kompanije je u vlasništvu različitih pravnih i fizičkih lica iz Sjedinjenih Američkih Država, Holandije i Bugarske,

Monbat Plc, je kompanija sa visokom stopom rasta, koja proizvodi olovne akumulatore različitih namena. Njeni proizvodi su na međunarodnom tržištu prisutni više od 50 godina. Širok asortiman proizvoda obuhvata starterske, stacionarne, pomoćne, solarne, brodske akumulatore, specijalne akumulatore za potrebe vojske (koji zadovoljavaju i ruske i NATO standarde) i akumulatore za lokomotive.

PONUDA AKUMULATORA MONBAT

Akumulator Monbat AGM 12V,    70Ah
Akumulator Monbat AGM 12V,   220Ah

Akumulator Monbat Premium 12V,    50Ah
Akumulator Monbat Premium 12V,    65Ah
Akumulator Monbat Premium 12V,    75Ah
Akumulator Monbat Premium 12V,  100Ah

Akumulator Monbat Dynamic 12V,    44Ah
Akumulator Monbat Dynamic 12V,    55Ah
Akumulator Monbat Dynamic 12V,    66Ah
Akumulator Monbat Dynamic 12V,    75Ah
Akumulator Monbat Dynamic 12V,  100Ah
Akumulator Monbat Dynamic 12V,  110Ah
Akumulator Monbat Dynamic 12V,  140Ah
Akumulator Monbat Dynamic 12V,  155Ah
Akumulator Monbat Dynamic 12V,  180Ah
Akumulator Monbat Dynamic 12V,  210Ah
Akumulator Monbat Dynamic 12V,  230Ah

 

 

 

 

 

 

 All Rights Reserved © START  |  Web Design NPNET